istanbul

موزه خانه مولوی در استانبول

یکی دیگر از موزه‌های توراستانبول که ردپای فرهنگ ایران در آن دیده می‌شود، موزه "خانه مولوی" است که ویژه شیوه زندگی و وسایل دراویش است. در این موزه نسخه‌ای خطی از مثنوی مولوی به زبان پارسی نگهداری می‌شود که مربوط به سال ۱۴۷۵ میلادی است. خطاط این اثر مصطفی یاسرزاده معرفی شده است.

 

موزه خانه مولوی در استانبول

 

موزه خانه مولوی در استانبول