istanbul

مسجد رستم پاشا استانبول

 

این مسجد نیز یکی دیگر از شاهکارهای معمار سنیان در استانبول می باشد. این مسجد در سال ۱۵۶۱ میلادی به دستور رستم پاشا ، وزیر بزرگ و داماد سلیمان اعظم بنا نهاده شد و نمایشگر بهترین معماری و كاشیكاری عثمانی است. گفته می‌شود كه این مسجد پیش الگوی شاهكار معمار سنیان، مسجد سلیمیه است.بالای پله‌های ورودی، ایوان زیبای ستون‌دار مسجد است و از میان آنها نمای كاشیكاری شده مسجد با كاشی‌های ایزنیك پیداست که از همان نوع كاشی‌های زیبای داخل و یك گنبد بسیار زیبا توسط چهار ستون استوار شده است.كاشی كاری‌های بسیار گرانقیمت و پراقبال حكایت از ثروت و نفوذ رستم پاشا دارند.

 

مسجد رستم پاشا استانبول

 

مسجد رستم پاشا استانبول