istanbul

مسجد ایوب سلطان در استانبول

 

مسجد ایوب سلطان اولین مسجد ساخته شده در استانبول پس از فتح این شهر است و پنج سال پس از فتح قسطنطنیه در سال 1458 توسط ترک های عثمانی در منطقه ایوب استانبول در نزدیکی خلیج شاخ طلایی ساخته شد. در اواخر قرن 18 به دلیل آسیب های وارده توسط زلزله، بیشتر قسمت های این مسجد به خرابه تبدیل شده بود به همین دلیل در سال 1800 کل مسجد به جز مناره های آن کاملا تخریب و مجددا ساخته شد. آرامگاه ابو ایوب انصاری که از اصحاب پیامبر است در قسمت شمالی حیاط این مسجد در روبروی ورودی اصلی صحن مسجد قرار دارد و مسلمانان زیادی این مقبره را زیارت می کنند.

 

مسجد ایوب سلطان در استانبول

 

مسجد ایوب سلطان در استانبول