istanbul

مرکز خرید میدنایت اکسپرس استانبول

midnight experess

مرکز خرید میدنایت اکسپرس استانبول طراح محلی خانم بورا ، ساختمان بسیار لوکس را در منطقه ای برای تجارت خود انتخاب کرده است و  از لوکس ترین و باشکوه ترین ترین مغازه های شهر استانبول تبدیل کرده است. در مرکز خرید میدنایت اکسپرس استانبول  تجهیزات مختلف ، البسه از طراحان بین المللی و  داخلی برای فروش عرضه میشود. در صورت بسته بودن درب مغازه می توانید زنگ بزنید و فروشنده را مطلع کنید. فروشگاههای دیگری هم وجود دارد که البسه و پوشاک برای فروش عرضه کرده اند.