istanbul

مرکز خرید ایستینیه استانبول ترکیه

istianie istanbul turkey

مرکز خرید ایستینیه استانبول ترکیه  تقریبا دویست فروشگاه و مارکت را در این مرکز جمه کرده است. مرکز خرید ایستینیه استانبول ترکیه سیصد مرکز خرید و چهل رستوران و کافه و سالن سینمایی سه بعدی  همراه دوازده سالن سینما مجزا و یک سالن وسیع برای کنفرانس وجود دارد. مرکز خرید به صورت سر پوشیده می باشد و دارای مجموعه ورزشی که دارای دوازده استخر شنا و سالنهای متنوع ورزشی و مرکز سلامت اسپا و کلوب نیز برای خود دارد . این مرکز خرید در قسمتی فضای بازی دارد که انگار در خیابان و کوچه مشغول خرید کردن هستید. بسیاری از مارکها و برندهای معروف نیز در این فروشگاه وجود دارد که ویژه علاقه مندان به مارکها و برندها تور استانبول می باشد.