istanbul

قلعه ماموره در ترکیه

قلعه «ماموره» از دیدنی های توراستانبول در ۶ کیلومتری شرق «آنامور» و ۲۱۶ کیلومتری غرب «مرسین» قرار داشته و تاریخ ساخت آن به امپراطوری ارمنی‌ها، پادشاه «کیلیکیه» است.این قلعه با مساحت ۲۳۵۰۰ مترمربعی یکی از بزرگترین و همینطور سالم‌ترین قلعه‌های تاریخی باقیمانده ترکیه است و از این رو اهمیت تاریخی بسیاری دارد. شاید علت این امر کاربرد دفاعی قلعه در برابر تهاجم دزدان دریایی و سایر مهاجمان از راه دریا بوده که سبب شده مرتبا ترمیم شود.اطراف این قلعه بزرگ بوسیله خندق احاطه شده و دارای ۳۹ برج و سنگر دفاعی است که بوسیله دیوارهای عریض به یکدیگر متصل شده‌اند. این امر اهمیت دفاعی این قلعه را نشان می‌دهد.محمود کارمان، استاندار این منطقه در قرن چهاردم بود که پس از تعمیر آن، نام فعلی که به معنای « پیروزی» است را بر آن نهاد. البته در امپراطوری عثمانی نیز این قلعه چندبار ترمیم شده و بخشی از آن به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار گرفت.

 

قلعه ماموره در ترکیه

 

قلعه ماموره در ترکیه

 

قلعه ماموره در ترکیه