istanbul

قلعه روملی حصار استانبول

قلعه روملی حصار استانبول

قلعه روملی حصار استانبول در تنگه بسفر در ساحل روملی در شهر زیبای استانبول در بندر طبیعی خلیج یا شاخ طلایی قرار گرفته است و  از قلعه‌های مشهور و معروف کشور ترکیه می باشد ، بنای عمارت زیبا و بسیار بزرگ به شکل مستطیل می باشد، قلعه روملی حصار استانبول زیبا می باشد و به دستور سلطان محمد فاتح ساخته شدقلعه بقدری زیبا می باشد که گردشگران و مسافران تور استانبول باید بازدید از این قلعه روملی حصار استانبول را از برنامه های خودشان قرار دهند

 قلعه روملی حصار استانبول

قلعه روملی حصار استانبول