istanbul

ساختار استانبول

 

استانبول به 3 قسمت اصلی تقسیم می شود :

1 - استانبول شبه جزیره ای قدیمی که نواحی فاتح و امین اونو را شامل می شود. این منطقه ها در قسمت شمالی سواحل خلیج یا شاخ طلایی قرار گرفته است ناحیه مرکزی فدیمی شهر استانبول را از سمت شمالی و سمت اروپایی جدا می کند. این شبه جزیره با دیوارهای قسطنطنیه در سمت غرب تمام می شود و توسط دریای بسفر در شرق و دریای مرمره در جنوب اطراف جزیره احاطه شده است.

2 - در قسمت شمالی شاخ طلایی منطقه های بشیکتاش و بی اغلو که تاریخی می باشند آخرین محل اسکان سلطان بوده است و روستاهای قدیمی مانند ببک و اورتاکوی در ساحلهای بسفر ادامه دارد. در قسمتهای آسیای و اروپایی بسفر , مردم استانبول که ثروتمند بودند عمارت چوبی بزرگ و زیبایی درست کردند که ساختمان یالی نام گرفت و اقامتگاه تابستانی بود.

3- کوی‌های کادیکوی و اوسکودر که در سمت آسیایی قرار دارند ، شهرهای مستقلی می باشند و هم اکنون منطقه های مسکونی و تجاری مدرنی در آنها ساخته شده است و تقریبا یک سوم جمعیت استانبول در این منطقه قرار رگفته است . افزایش ساختمانهای مسکونی و رشد اداره در ناحیه شمالی اروپایی تمرکز شده است.

در طول نیمه دوم قرن بیستم رشد اقماری استانبول اتفاق افتاد ، بخش مهمی از شهر تحت تاثیر ساخت و سازهای غیر مجاز توسعه پیدا کرد ولی در سالهای آخر این منطقه ها تخریب و بوسیله ساختمان سازی‌های زیاد مانند دنیای من, دادگاه علیا و پروژه‌های دیگر که بوسیله شرکت‌های دولتی هدایت می‌شدند ،جایگزین گردید.