istanbul

راهنمای دریافت گذرنامه

راهنمای دریافت گذرنامه

یکی از مدارک شناسایی رسمی می باشد که از طرف دولت، برای اتباع یک کشور صادر می‌شود. داشتن گذرنامه، هم نشان‌دهنده‌ تابعیت آن کشور می باشد و هم امکان درخواست اجازه‌ ورود به کشورهای دیگر را به فرد می دهد. تبعه های ایرانی برای گرفتن گذر نامه باید ار دفترهای پلیس + 10 و یا مراکز پستی فرم درخواست گذرنامه را بگیرند و بعد از واریز کردن وجه به شماره حساب گفته شده و تکمیل کردن فرم و داشتن مدارک لازم به باجه گذرنامه پلیس + 10 تحویل بدهند.
داشتن گذرنامه محدودیت سنی ندارد همچنین نوزادان هم گذرنامه جداگانه می توانند داشته باشند. اجازه دریافت گذرنامه بعد از بررسی کردن مدارک و مصاحبه حضوری با متقاضی گذرنامه انجام می شود و حداکثر تا 10 روز توسط پست به آدرس پستی متقاضی ارسال می شود.

توصیه های عمومی برای دریافت گذرنامه

- شخص متقاضی جهت ارائه‌ مدارک باید حضور داشته باشد.
- متقاضی تنها در زمان ارائه‌ مدارک می‌تواند مدارک همسر و فرزندان خود را ضمیمه کند تا به عنوان همراه در گذرنامه‌ او درج بشود. حضور همراهان ضروری نیست و بعد از چاپ و صدور گذرنامه، امکان اضافه و یا کم‌کردن همراه امکان پذیر نمی باشد.
- گذرنامه‌ با اعتبار پنج ساله و غیر قابل تمدید صادر می‌ شود .
- هنگام تحویل مدارک، ارائه‌ نشانی کامل پستی متقاضی الزامی می باشد.
- متقاضیان برای تعویض گذرنامه، باید اصل و کپی گذرنامه‌ قبلی خود را تحویل دهند. کپی باید از صفحه‌ مشخصات و صفحاتی که مهر روادید و ورود و خروج دارند، تهیه شود.