istanbul

بازار هنرهای استانبول

bazare honar istanbul

بازار هنرهای استانبول مانند مدرسه محمد افندی که در قرن 18 ساخته شده است و مدرسه جعفر آقا که به وسیله معمار سنیان در قرن شانزده ساخته شده است و می توانید از محصولات هنرمند انی که آثار هنری زیبایی ساخته اند دیدن کنید و خریداری نمایید. در مجاور مسجد سلطان احمد در منطقه آراستا بازار قدیمی و بازارهای بسیار پر فروشی وجود دارد که اکثر بازارها  برای خرید بسیار مناسب می باشند.